Zaloguj się Zarejestruj się
pl

Projekt unijny

Hinter.ai Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „ HINTER.AI – platforma SaaS DO ROZWIJANIA ORGANIZACJI, Z WYKORZYSTANIEM AI/ML” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej platformy łączącej zaawansowane technologie oparte na machine learningu z merytoryczną wiedzą ekspercką z psychologii organizacji pozyskiwaną we współpracy z Instytutem Gaussa. 

Efektem projektu będzie platforma SaaS, która pozwoli na sprawne gromadzenie informacji od pracowników oraz, dzięki nowatorskiemu sposobowi analizy, połączona będzie z aktywizowaniem menadżerów w danej organizacji. Użycie elementów machine learningu pozwoli na szybkie generowanie praktycznych rekomendacji dla menadżerów na podstawie analizy informacji przekazywanych do systemu przez członków zespołu. Podejmowane, na podstawie osiągniętych wyników działania dadzą podstawę do mierzenia rezultatów wprowadzonych zmian, które przekładają się na efektywność finansową. 

Wartość projektu: 1.000.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000,00 PLN