background-image

Blog

Sztuczna inteligencja do zarządzania firmą. Jak nowa technologia może pomóc organizacjom?

Sztuczna inteligencja do zarządzania firmą. Jak nowa technologia może pomóc organizacjom?

Sztuczna inteligencja (AI) wspiera lub zastępuje człowieka w kolejnych obszarach jego funkcjonowania. Przykłady zastosowań można mnożyć: tworzenie grafik, animacji, artykułów, symulowanie konsultanta na infolinii, itd. Czy nowa technologia może pomóc organizacjom w ich efektywnym rozwoju? Jak działy HR, zarządy i menedżerowie mogą korzystać z AI? Czy sztuczna inteligencja może być wykorzystana do zarządzania firmą?

Ilość informacji rośnie w zastraszającym tempie

Według Melvin Vopson z University of Portsmounth coraz większa ilość wytwarzanych informacji cyfrowych powoduje, że zbliża się moment, kiedy energia wytwarzana na Ziemi nie wystarczy do przetworzenia i przechowywania danych. Z perspektywy indywidualnego człowieka coraz trudniej jest rozróżnić, która informacja jest wiarygodna i warta uwagi, a która służy partykularnym interesom lub zwyczajnie nie ma znaczenia. Radzenie sobie w tych okolicznościach z podejmowaniem decyzji w oparciu o wszechotaczające informacje bez wykorzystania odpowiednich narzędzi do filtrowania i wnioskowania staje się niemożliwe. Podobne problemy związane z właściwym przetwarzaniem informacji pojawiają się również w firmach.

Podejmowanie decyzji menedżerskich jest coraz trudniejsze

Przed szczególnym wyzwaniem stają menedżerowie w organizacjach. Zmieniające porządek gospodarczy i społeczny na świecie wydarzenia – wybuch pandemii Covid-19 i agresja Rosji na Ukrainę – wymogły na firmach wytworzenie nowych modeli biznesowego funkcjonowania. Przyszłość stała się jeszcze bardziej nieprzewidywalna, a planowanie obarczone większym ryzykiem.

VUCA (z ang. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) – akronim użyty po raz pierwszy w 1987 przeżywa renesans od 11 września 2001 roku, kiedy zadawano sobie pytania, dlaczego amerykański wywiad nie potrafił przeciwdziałać zamachowi na World Trade Center. W otoczeniu pandemii Covid-19 i nieprzewidywalności jej skutków dla gospodarki wróciła dyskusja o znaczeniu zjawiska niepewności dla zarządzania organizacją, planowania, trafności podejmowania decyzji.

Nowoczesne organizacje chcące rozwijać się w sposób przewidywalny pomimo dynamicznych zawirowań w świecie, muszą uwzględnić wysoki poziom niepewności w procesie planowania, budżetowania i podejmowania decyzji. Koniecznością staje się więc wykorzystywanie nowych źródeł informacji, których eksplorowanie wcześniej nie było wymogiem.

Dylematy decydentów w organizacjach
Czy ja, jako menedżer mogę ufać swojej wiedzy, swojemu spojrzeniu na świat? Powinienem poddawać się błędom percepcji i niedoskonałościom interpretacji danych? Czy mam bazować na raportach rynkowych i przefiltrowanej informacji od podwładnych?

A może powinienem wykorzystać technologię sztucznej inteligencji dla wspierania procesu planowania i podejmowania decyzji?

Co dwie głowy to nie jedna

Korzystanie z wiedzy pracowników w procesie podejmowania decyzji nie jest niczym nowym. Zmienia się jedynie formuła sięgania do know-how, doświadczeń i opinii członków organizacji.

Do niedawna podstawowym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji było wykorzystywanie ocen pracowniczych dla określonej, ważnej dla firmy kwestii. Raport będący wynikiem badania, po opracowaniu danych w procesie trwającym zwykle kilka tygodni, był przedstawiany osobom zainteresowanym w organizacji. Firma uzyskiwała informację o wynikach średnich ocen – dla przykładu oceny jakości benefitów pozapłacowych w określonej skali, np.: od 1 do 5. Całość okraszona komentarzem dawała pogląd zarządzającym na sytuację w firmie. Brakowało jednak fundamentalnej funkcji analizy – dowodów na to, czym należy zajmować się w organizacji, aby osiągnąć określony cel w przyszłości?

Zajmowanie się w organizacji danymi zagadnieniami tylko dlatego, że są oceniane słabiej przez pracowników (np. nisko oceniana jakość benefitów pozapłacowych), może być błędem z punktu widzenia realizowania celów firmy. Wyniki tradycyjnych badań ankietowych często koncentrują się na podawaniu średnich ocen opinii pracowniczych i nie wychwytują przyczyn zaistnienia danych zdarzeń w firmie oraz nie potrafią przewidywać skutków działań planowanych do wdrożenia. Podejmowane w wyniku analizy takiego raportu działania mogą przyczynić się do wzrostu zadowolenia pracowników z danego obszaru ale wcale nie muszą mieć pozytywnego wpływu na motywację, zaangażowanie czy efektywności współpracy.

Sztuczna inteligencja do zarządzania firmą

Z rozwiązaniem problemu działania w warunkach dużej niepewności i dużych ilości danych przychodzi technologia sztucznej inteligencji. Algorytmy na bazie pozyskanych informacji wsadowych mogą generować wnioski na użytek decyzji i planowania menedżerów. Wykorzystanie silników liczących pozwala skrócić proces wnioskowania nawet do kilku minut. Algorytmy potrafią uczyć się danej firmy i porównywać wzorce sytuacyjne z innych firm. Dzięki temu powstaje benchmarking rozwiązań, które w danym momencie są najbardziej adekwatne dla rozwiązania danego dylematu decyzyjnego.

Proces, który kiedyś był realizowany przez grupy warsztatowe po długim okresie gromadzenia danych w ciągu kilku tygodni, teraz, dzięki wykorzystaniu AI, pozwala generować rekomendacje działań dla organizacji w kilka sekund. Menedżer zaczyna podejmować decyzje na podstawie danych pochodzących od całej społeczności pracowników, które zostały sprowadzone do konkretnych rekomendacji działań.

Korzyści z wykorzystania algorytmów

AI zdejmuje dużą ilość pracy z menedżerów, ponieważ przejmuje uciążliwy proces gromadzenia informacji, przetwarzania i wnioskowania. Wykorzystanie nadzorowanego przez ekspertów procesu uczenia maszynowego pozwala systemowi określić stopień dojrzałości organizacji i dostosować rekomendacje do jego poziomu.

  • Szybki dostęp do wyników – analiza gromadzenia i analiza danych dostępna w kilka sekund Wykorzystanie danych z wielu badań w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań – unikanie benchmarkingu do innych firm; benchmarking rozwiązań dla danego typu wyzwania.
  • Możliwość przewidywania scenariuszy, co może się wydarzyć, jeżeli firma będzie podążać za danymi rekomendacjami lub nie będzie za nimi podążać – dane przestają być statyczne, a stają się „żywe”.
  • Uczenie się przez system firmy i przygotowywanie rozwiązań, jakie najlepiej do niej pasują – uniwersalne rekomendacje nie działają, ponieważ każda firma mam inną kulturę, inny moment rozwojowy.
  • Wykrywanie „nieoczywistych zależności” pomiędzy danymi – standardowe metody wyłapują tzw. duże różnice, a przecież w rozbudowanych organizacjach wyniki są bardzo rozproszone i na pierwszy rzut oka nie widać zależności, które jednak istnieją.
  • Dostarczanie konkretnych informacji, na czym się skupić i w jaki sposób działać.

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji do zarządzania firmą?

Sztuczna inteligencja do zarządzania firmą zacznie funkcjonować, o ile organizacja wykorzysta przygotowany odpowiednio system, uzbrojony w algorytmy gromadzenia danych i ich analizy. Poprawne wnioskowanie wymaga odpowiedniego zasobu informacji wsadowych. Dlatego system ten sprawdzi się najlepiej w firmach zatrudniających co najmniej 100 pracowników. W takim modelu funkcjonuje technologia Hinter.ai. Uczy się danej organizacji i generuje na podstawie wykrytych zależności podpowiedzi, czym się zajmować, aby osiągnąć określone cele organizacyjne.

Zainteresowany? Umów się na demo!

Zwiększaj efektywność Twojej organizacji!

phone-icon

+48 792 004 251