background-image

Blog

Jak ponad 7-krotnie zmniejszyć ryzyko odejścia wartościowych pracowników?

Jak ponad 7-krotnie zmniejszyć ryzyko odejścia wartościowych pracowników?

Kiedy odchodzi pracownik, organizacja traci korzyści wynikające z jego wiedzy, doświadczenia, relacji z klientami, współpracownikami czy poddostawcami. Wpływ takiej straty na wyniki finansowe firmy może być znaczący. Szukanie zastępcy to proces kosztowny, czasochłonny i wcale nie skazany na sukces. Podpowiadamy, jak nawet 7-krotnie zmniejszyć ryzyko odejścia wartościowych pracowników.

Pracuję z tym, kogo znam

Model pracy hybrydowej w świecie post-covid stał się standardem i dominuje w ponad 89% firm. Konsekwencją zwiększonej proporcji pracy z domu są rzadsze spotkania bezpośrednie pracowników, co ma istotny wpływ na przepływ wiedzy w organizacji – tej formalnej i nieformalnej.

Analiza The effects of remote work on collaboration among information workers przeprowadzona na 61182 pracownikach Microsoft pokazuje, jak zmienił się tryb komunikacji i przepływ informacji pomiędzy pracownikami między okresem przed Covid-19 i po nastaniu pandemii. Okazało się, że nowy model pracy spowodował koncentrację pracowników na komunikacji i współpracy w ramach własnych działów, jednocześnie redukując kontakt z pozostałymi zespołami w organizacji.

Praca hybrydowa ograniczyła ilość czasu poświęcaną na pracę w zespołach mieszanych. Spadła ilość powiązań pracowników pomiędzy działami, podczas gdy w sytuacji pracy w biurze ilość nieformalnych kontaktów była zdecydowanie większa. W nowych warunkach pracownicy stali się bardziej zorientowani na swoje bezpośrednie otoczenie i utrwalone wcześniej relacje. Sieć współpracy pracowników stała się bardziej statyczna i silosowa, z kolei komunikacja w organizacji coraz bardziej asynchroniczna. Pracownikom stało się trudniej pozyskiwać informacje i dzielić się nimi z pozostałymi członkami organizacji.

Nie odszedłbym z pracy, gdyby…

Nowe warunki pracy zmieniły potrzeby pracowników i przyczyny dla postrzegania pracodawcy jako atrakcyjnego. Badanie Glint z 2022 r. wykazuje, że czynnikiem, który nabrał szczególnego znaczenia jest jakość komunikacji w organizacji. To, jak pracownicy oceniają jej klarowność i autentyczność ma zasadniczy wpływ na potencjalną motywację do zmiany pracy.

Pracownicy, którzy stwierdzają, że mają jasno zakomunikowane cele w pracy:
• 3,95 razy częściej planują pracować w firmie przez co najmniej dwa lata,
• 7,1 razy rzadziej myślą o poszukiwaniu nowej pracy,
• 4,5 razy częściej stwierdzają, że są szczęśliwi w pracy dla aktualnego pracodawcy.

Osoby, które mają poczucie posiadania klarownych informacji niezbędnych do wykonywania pracy, siedem razy rzadziej myślą o tym, żeby ją zmienić. Pracownicy, którzy narzekają na komunikację w firmie, są mniej usatysfakcjonowani z pracy, mniej zaangażowani i bardziej skłonni do szukania nowego pracodawcy.

To nie brak narzędzi do komunikacji stanowi problem

Na tak zarysowaną potrzebę rynku zareagowała branża technologiczna. Pojawiła się cała fala nowych rozwiązań technologicznych służących komunikacji zdalnej. Problemem przestaje być dostępność narzędzia. Staje się nim ich mnogość, równoległe funkcjonowanie wielu kanałów, rozproszenie informacji. Według raportu Relevance Report 2021: Workplace | Coveo pracownicy spędzają średnio 3,6 godziny dziennie na przeszukiwaniu różnych źródeł danych w poszukiwaniu informacji potrzebnych do wykonywania pracy.

Dzięki kolejnym narzędziom dostępnym na pulpicie komputera jest możliwe przesyłanie jeszcze większej liczby plików, wyświetlanie lepszej jakości obrazu, prowadzenie lepszej jakości rozmów, odtwarzanie nagranych spotkań. Pracownicy przestają jednak doceniać nowinki technologiczne, a zaczynają narzekać na przeładowanie informacją, coraz większy brak klarowności przekazu i jasności, co do priorytetów działań.

Co to jest współpraca?
Współpraca jest procesem społecznym, opartym na współdziałaniu ludzi, zespołów lub organizacji, w którym zbudowana jest zgodność między celami indywidualnymi, zespołowymi, działów lub całej organizacji. Kluczowe jest tu budowanie zgodności w interpretacji tego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz zespołu, działu lub całej organizacji.

Źródło: „Mała książeczka o współpracy”, Victor Wekselberg, Jacek Wasilewski, 2021

Przyczyną zła współpraca, a efektem zła komunikacja

Kiedy pracownicy nie są zadowoleni z poziomu komunikacji w firmie, to wcale nie musi oznaczać, że powodem takiego stanu rzeczy jest źle zaplanowany przepływ informacji, niewłaściwe procedury obiegu danych, niskie kompetencje menedżerów czy wadliwa technologia. Jak wynika z „Małej Książeczki o Współpracy” (V.Wekselberg, Jacek Wasilewski, 2021) problem słabo ocenianej komunikacji może mieć swoje przyczyny w jakości współpracy. Innymi słowy istotą problemu nie jest sama komunikacja, a bardziej ogólny problem współpracy.

Jak zmniejszyć ryzyko odejścia wartościowych pracowników?

Doskonalenie procesu przepływu informacji w organizacjach, gdzie proces współpracy nie działa właściwie, może prowadzić do pogłębienia problemu. Istnieje ryzyko, że wciąż będą komunikowane nie te informacje, które są ważne dla rozwoju firmy, a silosowość, realizacja odmiennych celów i rozbieżne kierunki działań umocnią się w zespołach.

Pierwszym krokiem na drodze poprawy jakości komunikacji powinien być pomiar jakości współpracy. Skupienie organizacji na czynnikach mających wpływ na współpracę poprawi sposób, w jaki komunikują się członkowie organizacji. Zaczną koncentrować działania wokół wspólnie identyfikowanych celów. Dopiero na tym etapie warto zająć się samym procesem komunikacji. Wtedy będzie możliwe nawet siedmiokrotne zmniejszenie ryzyka odejścia wartościowych pracowników.

Jeżeli chcesz porozmawiać o tym, jak mierzyć współpracę w Twojej firmie skontaktuj się z nami.

Zainteresowany? Umów się na demo!

Zwiększaj efektywność Twojej organizacji!

phone-icon

+48 792 004 251