small-gif big-gif

Skoncentruj się na organizacji.

Podnoś efektywność organizacji. Twoja firma będzie wytwarzać więcej usług i produktów w tym samym czasie i przy niższym poziomie kosztów.

Identyfikuj łatwe do wykorzystania podpowiedzi - „hinty” - o największym znaczeniu dla sprawności procesów organizacyjnych dzięki wykorzystaniu zaawansowanej statystyki i uczenia maszynowego.

Aż do

%
arrow-icon

wyjaśnionych czynników
efektywności

arrow-icon
 • slider-element slider-element
 • slider-element slider-element
 • slider-element slider-element
 • slider-element slider-element
 • slider-element slider-element
 • slider-element slider-element

Zobacz, jak działa Hinter

Hinter identyfikuje na podstawie dowodów statystycznych czynniki mające potwierdzony wpływ na sprawność organizacji. Dowiesz się, co stoi za efektywnością sprzedaży, współpracy, pracy hybrydowej lub innego procesu organizacyjnego. Dane wsadowe o organizacji trafiają do systemu dzięki wykorzystaniu krótkich ankiet pracowniczych.

background-image
first-photo second-photo

Skup się na tym, co ma największe znaczenie teraz

Waga czynników mających wpływ na efektywność organizacji zmienia się w czasie

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwala identyfikować te czynniki, które w danym momencie mają największy wpływ na sprawność organizacji. Hinter przewiduje potencjalne konsekwencje sugerowanych zmian dla firmy. Każdy kolejny cykl badawczy zwiększa trafność predykcji.

half-logo-light backround-image

Przewidywalny rozwój firmy

Hinter przekształca rozproszoną i złożoną informację od pracowników w rekomendacje identyfikujące najważniejsze tematy do zmian.

first-img

W ramach rekomendacji dostaniesz hinty (propozycje konkretnych działań), czym się zająć w całej organizacji i / lub w jej części.

second-img

Hinter pomaga przewidzieć skutki wybranych rekomendacji.

third-img

Hinter umożliwia monitorowanie wykorzystywania i efektywności zastosowanych hintów w poszczególnych częściach organizacji.

fourth-img

Hinter pozwala wychwycić trendy w Twojej firmie.

fiveth-img
ring-image lines-image lines-image
first-image second-image

Łącz rekomendacje Hintera z danymi biznesowymi (BETA)

 • Dodaj do Hintera dowolne dane biznesowe.

 • Hinter sprawdzi, w jaki sposób rekomendacje mogą wpłynąć na dane biznesowe.

 • TTrafność modeli predykcyjnych Hinter rośnie wraz z ilością dodatkowych danych.

Nowoczesne technologie wspierające rozwój organizacji

 • AI – Dopasowane do organizacji propozycje konkretnych działań
 • Predykcja – Przewidywanie efektów rekomendacji Hinter
 • Uczenie maszynowe – Wzrost trafności rekomendacji i predykcji w miarę procesu “uczenia się” organizacji przez Hinter

PREDICTION

MACHINE LEARNING

AI

top-gif bottom-gif

Co wyróżnia Hinter?

tile-icon

Zorientowanie na rezultaty

Hinter jest po to, by przynosić efekt. Generuje wnioski skierowane do osiągnięcia konkretnego celu, dzięki czemu organizacja może mierzyć efekty wdrażanych działań.

tile-icon

Rekomendacje oparte o dane

Hinter rekomenduje działania w oparciu o dane z organizacji opracowane przy użyciu modeli statystycznych i matematycznych. Wskazówki mają charakter dowodu na spodziewany rezultat.

tile-icon

Prędkość

Wykorzystanie mechanizmów matematycznych, statystycznych i uczenia maszynowego sprawia, że wyniki są podawane niemal natychmiast. To umożliwia sprawne wykorzystywanie uzyskiwanych wniosków bez ryzyka opóźnień w stosunku do potrzeb.

tile-icon

Dopasowanie do firmy

Hinter „uczy się” organizacji dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego. To sprawia, że rekomendacje i prognozy stają się z czasem jeszcze bardziej dopasowane do firmy.

tile-icon

Przejrzystość i funkcjonalność

Sugestie Hinter mają charakter operacyjnych rekomendacji - dokładnych instrukcji działania - dzięki czemu wykorzystanie systemu jest relatywnie łatwe i od razu przekłada się na działanie.

half-logo-fill background-image half-logo-fill

Nagrody Hinter

Hinter.ai został uznany przez PARP za najlepsze rozwiązanie ICT do pracy z inicjatywami pracowniczymi

parp-icon

Najlepszy system ICT do pracy z inicjatywami pracowniczymi

Konkurs PARP 2021 Najlepsze program inicjatyw pracowniczych

background-image half-logo-lines half-logo-lines

Co mówią klienci?

thumbnail-photo
play-icon

Dariusz Wójcik

General Manager

thumbnail-photo
play-icon

Maciej Kasperek

Prezes Zarządu

thumbnail-photo
play-icon

Aneta Gawrońska

Managing Director Finance

gif

FAQ

1

Co oferuje Hinter?

Hinter to narzędzie zarządcze do diagnozowania, prognozowania i rozwijania potencjału organizacji. Przełamuje dotychczasowe standardy wzmacniania dojrzałości organizacyjnej firmy i maksymalizacji efektywności biznesowej. Fascynuje i pobudza dzięki wyjątkowej synergii wiedzy eksperckiej i sztucznej inteligencji w postaci samouczących się algorytmów ML.

2

Do czego służy Hinter?

Hinter pomaga planować i zarządzać rozwojem organizacji, wykorzystując zaawansowane algorytmy modelowania matematycznego do przewidywania, co ma największy wpływ na sprawność organizacji.

3

Jak Hinter łączy ideę Kaizen i inicjatywy pracownicze?

Mistrzowsko, czego dowodem jest nagroda przyznana Hinter przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2021 roku za innowacyjne podejście do zbierania i wykorzystania pomysłów pracowników.

4

Dla kogo przeznaczony jest Hinter?

Hinter to narzędzie dedykowane menedżerom, którzy rozumieją znaczenie doskonalenia firmy. Dla tych, którzy chcą zmieniać i dostosowywać firmę do wymagań biznesowych i rynkowych.

background-image

Our team

person-photo

JAN KOWALSKI

Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

person-photo

JAN KOWALSKI

Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

person-photo

JAN KOWALSKI

Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Zainteresowany? Umów się na demo!

Zwiększaj efektywność Twojej organizacji!

phone-icon

+48 792 004 251