Przyspieszyć to, co nieodzowne – analiza pracy zdalnej w The Nature Network w Polsce

„Badanie bardzo dobre dla Zarządów, które chcą wsłuchać się w głos swoich pracowników” mówi Aneta Gawrońska, Członek Zarządu Managementservice Klęka Sp. z o.o. - firmy świadczącej usługi shared service dla spółek Grupy The Nature Network Polska. (video)
Aneta Gawrońska - Członek Zarządu Management Service Klęka

Aneta Gawrońska – Członek Zarządu Managementservice Klęka Sp. z o.o. – firmy świadczącej usługi shared service dla spółek Grupy The Nature Network w Polsce

  • Dwa tygodnie od momentu, kiedy Klient dowiedział się o badaniu, już trzymał w rękach raport z konkretnymi rekomendacjami w zakresie pracy zdalnej.
  • Siedem minut przeciętnie potrzebuje pracownik na wypełnienie krótkiej ankiety. Badanie wykonano na grupie 300 osób z możliwością pracy zdalnej dla The Nature Network w Polsce.
  • Wysoka frekwencja (75%) umożliwiła przeprowadzenie zaawansowanych analiz statystycznych, wskazujących, na czym konkretnie powinny się skupić konkretne spółki w Grupie Kapitałowej.

Łatwość uruchomienia badania

Przygotowanie startu badania jest bardzo proste. Wystarczy lista adresów mailowych, do których Hinter wyśle unikatowe zaproszenia do wypełnienia ankiety. Dobrą praktyką jest poinformowanie zespołu o tym, że w określonym terminie będzie przeprowadzane badanie analizujące przygotowanie firmy do pracy zdalnej. Badanie startuje w umówionej z klientem dacie. Trwa siedem dni. Po kilku kolejnych dniach Hinter jest gotowy do zaprezentowania wyników i udostępnienia raportu w wersji online.

Analiza pracy zdalnej w The Nature Network Polska

Wyzwania dla sprawnych firm

Usługi IT stanowią istotny obszar działania usług shared service Managementservice Klęka. – mówi p. Aneta Gawrońska. Reżim pandemii wymusił szybką zmianę w formule działania całej firmy. Organizacja stanęła przed istotnymi wyzwaniami w obszarach warunków pracy, jej organizacji, czynników motywacyjnych. Jak dostarczyć środki techniczne do pracy (sprzęt), jak poradzić sobie z nowym środowiskiem pracy (otoczenie rodziny, przygotowanie miejsca pracy w domu)?

Na czym się skoncentrować w poprawianiu sprawności pracy zdalnej?

Raport wskazuje konkretne obszary – tłumaczy p. Aneta Gawrońska – w ramach których do podjęcia są precyzyjnie określone kroki, aby poprawić wśród pracowników percepcję pracy zdalnej. Rekomendacje są poparte analizami statystycznymi, dodatkowo sprawdzanymi przez Instytut Gaussa.

Drivery wskazują na to, co jest naprawdę ważne w danej organizacji lub nawet lokalizacji (jeśli liczebność osób badanych jest odpowiednia). Okazało się, że nie zawsze należy inwestować w obszary najniżej ocenione, bo one mogą nie mieć tak naprawdę znaczenia dla pracowników.

Dokładne wskazanie najważniejszych obszarów pomogło nam lepiej ukierunkować działania i wysiłki.

Co konkretnie usprawniać?

Pracownicy spółęk Grupy The Nature Network w Polsce wskazali 120 inicjatyw, które zostały zebrane przy okazji 7-minutowego badania. Przegląd inicjatyw pod kątem działów czy lokalizacji w połączeniu z wynikami ilościowymi daje jasne wskazówki na czym się skupić.

Największa zaleta: prostota badania

Hinter kładzie nacisk na łatwość uruchomienia badania, jego przeprowadzenia i potem pracy z wynikami. Moduł umożliwiający automatyczne przesłanie ogólnego raportu do pracowników, ułatwia przekazanie wyników w organizacji. Te są podane w sposób, który umożliwia bezpośrednie ich przełożenie na biznes. Odchodzimy od wielostronicowych raportów, trudnych w zrozumieniu. Podajemy dane w sposób przystępny, bezpośredni, z nastawieniem na użyteczność biznesową rekomendacji działań. Zdaniem p. Anety Gawrońskiej „Badanie jest bardzo dobre dla Zarządów, które chcą wsłuchać się w głos swoich pracowników i poprawić swoją sprawność działania, kulturę organizacji, a przede wszystkim warunki pracy”.

Zmiana sposobu pracy

Zdaniem p. Anety Gawrońskiej w przyszłości praca zdalna, zadaniowe podejście i ocena skuteczności pracy będą miały zasadniczo większe znaczenie niż praca przez 8 godzin dziennie w jednym miejscu.

Sprawdź, jak w Twojej organizacji wygląda praca zdalna.